!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Fyrsiffriga nummer

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 11-01 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Vill du veta mer om numreringen, se Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se

Andra beteckningar

Numren i lägenhetsregistret ersätter inte utan vidare andra lägenhetsbeteckningar som fastighetsägarna använder. I bostadsrättsföreningar används t.ex. lägenhetsbeteckningarna i föreningens lägenhetsförteckning för pantsättning, upplåtelser och liknande.

 

Var hittar du ditt lägenhetsnummer?

Numret står på din avgiftsavi samt nere i entrén på namntavlan.