!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lån

Föreningens lån visas nedan och amorteras löpande. 

 

Styrelsens idé är att ha en jämn fördelning på lånen och sprida

bindningstiderna så att inte för stora belopp löper ut vid samma tillfälle. 

  

Belopp kr         Ränta %       Lån bundet till
5 039 603   0,85 Rörlig 3-mån
4 341 176   4,14 2015-12-01
5 039 603   3,60 2016-01-29
9 137 500   3,13 2017-10-30
4 111 335   3,02 2018-03-01
2 185 059   2,76 2018-03-01
5 823 056   3,26 2018-09-01
7 821 464   3,04 2019-03-01
6 400 190   2,64 2019-06-30
2 805 676   1,78 2019-12-30
3 523 150   1,59 2020-01-30

 

 

Uppdaterad 2015-09-13