!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Underhållsplan

För att hålla fastigheten i bästa skick så jobbar styrelsen tillsammans med Riksbyggen i ett förebyggande syfte. Vi går igenom underhållsplanen minst en gång per år men framför allt så jobbar vi löpande under året med förebyggande underhåll som tas fram genom idéer eller förslag.

Varje år sätter föreningen av pengar till underhållsfonden. Ur denna fond tas sedan pengar till det underhåll som skall utföras.   

 

Underhåll och investeringar som skall utföras under året.

 

 

2015

 

  • Ombyggnation av garageventilationen.