!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhållsplan

För att hålla fastigheten i bästa skick så jobbar styrelsen tillsammans med Riksbyggen i ett förebyggande syfte. Vi går igenom underhållsplanen minst en gång per år men framför allt så jobbar vi löpande under året med förebyggande underhåll som tas fram genom idéer eller förslag.

Varje år sätter föreningen av pengar till underhållsfonden. Ur denna fond tas sedan pengar till det underhåll som skall utföras.   

 

Underhåll och investeringar som skall utföras under året.

 

 

2018

Underhåll av taket. Rengöring, renovering, ytbehandling och målning.

Byte av rökluckorna på gården.

Renovering av hissarna i trapphus 6, 16 och 22.

2019

Renovering av hissarna i trapphus 2, 4 och 12.